ՀԱՅ ՊՈԵԶԻԱՆ ԽՄԲԵՐԳԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ծրագրում՝ Էդգար Հովհաննիսյան, Տիգրան Մանսուրյան, Դավիթ Հալաջյան